Följ Göteborg & Co

Antaros Medical och Icomera vinner Göteborgs Companipris

Nyhet   •   Jan 30, 2017 20:14 CET

Vinnarna Antaros Medical och Icomera tillsammans prisutdelarna Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, och Lennart Johansson, chef för Näringslivsgruppen.Bild: Frida Winter

Antaros Medical AB och Icomera AB vinner Göteborgs Companipriser.
De fick ta emot priserna, ikväll måndag, i samband med Börssällskapets möte på Elite Park Avenue Hotel.

– Årets vinnare är två företag som verkar i absolut framkant inom sitt område. Båda har en tydlig koppling till kunskapsstaden Göteborg och har genom innovativt arbete visat på framgångsrikt företagande, säger Lennart Johansson, chef för Näringslivsgruppen på Göteborg & Co. Han delade ut priserna tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson.

Icomera utvecklar och levererar mobila kommunikationslösningar för fordon i kollektivtrafik, och deras världsledande teknologi finns idag på mer än 24 000 bussar och 2 000 tågset runt om i världen. Företaget har huvudkontoret i Göteborg och drygt 150 anställda. – Det känns mycket inspirerande att bli uppmärksammade av Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, då vi är relativt okända i Västsverige. Vi har framför allt nått våra framgångar utomlands, i Västeuropa och USA, där våra lösningar bidrar till att göra kollektivtrafiken säkrare, effektivare och mer attraktiv för passagerarna, säger Karl-Johan Holm, vd för Icomera.

Antaros Medical supportar läkemedelsföretag i hela världen att utvärdera hur nya läkemedel fungerar på människa med hjälp av innovativa imaging-studier. Företaget har 21 anställda och arbetar i nära samverkan med akademin. – Det är väldigt roligt att få detta pris. Vi har, på kort tid, tillsammans med fantastiska medarbetare, etablerat en hållbar modell med kontinuerlig återinvestering i forskning kring innovativa metoder som kan möjliggöra rätt beslut för utvecklandet av nya mediciner, säger Johannes Hulthe, VD Antaros Medical.

Kontakt

Lennart Johansson, Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, 0703-20 02 71 Johannes Hulthe, Antaros Medical, 0703-74 00 17
Karl-Johan Holm, Icomera Group, 0708-10 71 67


Fakta Göteborgs Companipris
Näringslivsgruppen på Göteborg & Co delar varje år ut Göteborgs Companipris till framgångsrika företag som drivs och utvecklas i Göteborgsregionen. Detta görs för att inspirera till företagande och visa upp det innovativa och kreativa Göteborg. Companipriset är inget tillväxtpris utan fokuserar på en större bredd av faktorer för vad som anses vara ett gott företagande. I bedömningsgrunderna finns bland annat kreativitet, entreprenörsanda, nytänkande, samverkan, hållbarhet och sund finansiering. Companipriset har sedan det instiftades 1994 mottagits av cirka 60 företag.

Motivering Icomera
Icomera bildades 1999 av studenter på Chalmers. Företaget utvecklar och levererar internetuppkoppling, wifi, till kollektivtrafik. Sedan starten har bolaget kopplat upp över 30 000 bussar och 2 000 tåg runt om i världen. Icomera har en världsledande produkt med globalt patent som levererar en mycket högre prestanda och stabilitet än sina konkurrenter.

Icomera har en stark koppling till kunskapsregion Göteborg samtidigt som företaget verkar på en global marknad. Företaget har över 150 anställda och deras teknologi har exporterats till 30-talet länder. Icomera har på ett kreativt sätt använt samhällsförändringarna till sin fördel och är idag störst i världen inom sitt segment på en snabbt växande marknad.

Genom sin orädda inställning och kreativa förmåga att anpassa sig till förändringarna i omvärlden har Icomera visat på framgångsrikt företagande och är värdiga vinnare av Göteborgs Companipris 2016.

Motivering Antaro Medical
Antaros Medical bildades 2014 av fyra innovatörer. Ambitionen var att fylla ett behov som för närvarande inte finns tillgodosett; nämligen att med hjälp av spjutspetsforskning inom bildteknik i kombination med erfarenhet inom klinisk läkemedelsutveckling designa nya metoder för att hjälpa små och stora läkemedelsföretag att utvärdera hur nya läkemedel fungerar på människa.

Sedan 2014 har företaget vuxit från två till tjugo anställda. Antaros Medical har en stark koppling till kunskapsregionen Göteborg och arbetar i nära samverkan med akademin.

Genom att våga gå sin egen väg och tro på sin produkt har Antaros Medical skapat sig en unik ställning inom sin bransch. Det tillsammans med ett starkt medarbetarperspektiv gör Antaros Medical till värdiga vinnare av Göteborgs Companipris 2016.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy